Naši učitelé

Změny v pedagogickém sboru ve školním roce 2023/2024

Změny v pedagogickém sboru ve školním roce 2023/2024

Zuzana Bártová - nastupuje 18.3.2024 za Lucii Žádníkovou, která odchází na mateřskou dovolenou. Vystudovala zpěv na Konzervatoři a následně na HAMU v Praze. Od studií byla zaměstnaná jako zpěvačka v profesionálním sboru: Pražský filharmonický sbor. Vedle toho měla sólové koncerty. Teď se věnuje učení jako lektorka zpěvu,flétny a klavíru.  

MgA. Lucie Žádníková (roz. Vaňáčková) - obor solový zpěv, bude učit s naší stávající paní učitelkou zpěvu Oldřiškou Richter Musilovou. 

Lucie Steiner - nastoupila v 2 .pololetí školního roku 2023/2024 a bude vyučovat obor hra na klarinet. V naší škole již působila v letech 2017,2018 jako záskok za Terezu Volfovou, která byla na mateřské dovolené. 

Změny v pedagogickém sboru ve školním roce 2022/2023

Změny v pedagogickém sboru ve školním roce 2022/2023

Lucie Steiner - od 2. pololetí opět otevíráme obor hra na klarinet, výuku povede Lucie Steiner, která již na naší škole učila v roce 2017-2018 jako záskok za Terezu Volfovou, která byla na mateřské dovolené. 

Obor výtvarná výchova bude mít od 2. pololetí dva učitele. Stávající pan učitel MgA. Matyáš Fialka bude učit pondělí a středa. Paní učitelka MgA. Kateřina Rafaelovová, která vystudovala Fakultu výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně bude učit v pátek. Více o ní a její tvorbě najdete na ZDE. 

Končí MgA. Felix Slováček mladší - žáci hra na klarinet ukončili vzdělání absolventským koncertem a žádné další mladé klarinetisty nemáme, ale doufáme, že o hru na klarinet brzy projeví zájem noví žáci.

MgA. Zuzana Kožinová - hra na housle, přebírá žáky pana učitele Mgr. Jiřího Richtera, který po těžké a dlouhé nemoci 14. srpna 2022 ve věku 68 let zemřel. 

Seznam učitelů

 • Mgr. Barbora Pelikánová, ředitelka školy, hra na zobcovou flétnu
 • Mgr. Eugenie Koblížková, zástupkyně školy, hra na klavír 
 • Dušan Navařík, hra na příčnou a zobcovou flétnu
 • Dušan Vysloužil, hra na saxofon
 • Pavol Pekný, hra na kytaru
 • Mgr. Oldřiška Richter Musilová, sólový zpěv
 • MgA. Alžběta Vlčková, hra na violoncello
 • Alžběta Šubrtová, hra na příčnou a zobcovou flétnu
 • Adam Hejna DiS, hra na trubku a zobcovou flétnu
 • Jan Peš DiS, hra na kytaru 
 • Ivana Kylarová, hra na klavír 
 • Mgr. Jana Moudrá dipl.um., hra na klavír
 • MgA. Matyáš Fialka, výtvarný obor
 • Pravoslava Kášová, hra na bicí nástroje
 • MgA. Zuzana Kožinová, hra na housle
 • MgA. Kateřina Rafaelová, výtvarný obor
 • Lucie Steiner, hra na klarienet 

Učitelské medailonky

Mgr. Barbora Pelikánová

ředitelka školy, hra na zobcovou flétnu

V roce 1991 jsem dokončila studium Pedagogické fakulty Plzeň, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obor hudební výchova – český jazyk. Vdala jsem se a přestěhovala k Berounce. Na mateřské dovolené jsem začala se soukromou výukou. Počet zájemců stoupal, protože v Dobřichovicích nebyla základní umělecká škola. Od roku 1998 jsem byla vedoucí Osvětové besedy Dobřichovice, jejíž část se transformovala na základní uměleckou školu, kterou řídím od roku 2002. Kompetenci k řízení školy jsem získala Studiem pro vedoucí pedagogické pracovníky, které jsem v roce  2009 dokončila na  Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě, obor Školský management.

Od doby studií se aktivně zajímám o výuku hudební nauky. Pravidelně se účastním seminářů a workshopů a nabyté dovednosti používám ve  výuce. Snažím se, aby výuka „nudné“ hudební nauky byla jiná, než si jí pamatují rodiče našich žáků z dětství. Asi se snažím hodně, protože jsem od roku 2007 metodik hudební nauky pro Středočeský kraj.                     

Mgr. Eugenie Koblížková

zástupkyně školy, hra na klavír

???

Dušan Navařík

hra příčnou a zobcovou flétnu

Narodil se v roce 1985 v Olomouci, vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze. Jako flétnista působil v alternativní skupině Léčba neklidem, multižánrovém orchestru wrgha POWU orchestra, folk-punkové sestavě Cílená nejistota, stál u zrodu úspěšné kinder-jazzové kapely Fanfán Tulipán (Cena Metropolitní Univerzity, první místo mezinárodní soutěže Jazz Prix). V současné době hraje v šansonové kapele Bizarre Band a keltském bigbítu Jull Dajen. Je autorem a aranžérem hudby k divadelním inscenacím (MeetFactory: You Happy Me Happy, BodyVoiceBand: Letovisko, Café Bizarre, Vojna, Negativ, Cinéma Bizarre, Muzikál třetího věku, Láska, vzdor a smrt, Člověk se o co opřít nemá, Slyšíš mě?, Potmězvuk, aj.). Od roku 2005 učí na ZUŠ v Dobřichovicích, od 2016 i v Řevnicích. Na podzim roku 2019 zorganizoval spolu se Zuzanou Burianovou Festival EFB, věnovaný hudebnímu odkazu Emila Františka Buriana.

Dušan Vysloužil

hra na saxofon

Dušan Vysloužil se narodil 7. 3. 1988 v Praze do učitelské rodiny původem z Přerova. Matka vystudovala hru na akordeon na Ostravské konzervatoři a otec se stal učitelem českého jazyka a výtvarné výchovy. V pěti letech se začal Dušan učit hře na zobcovou flétnu pod vedením maminky, aby posléze nastoupil do modřanské ZUŠ k panu učiteli Holešovskému. Od 9 let pak pokračovalo jeho hudební vzdělávání v oboru klarinet, hru na něj začal studovat na ZUŠ v Modřanech u pana Krčmáře a po několika letech přestoupil na Hudební školu hlavního města Prahy při Gymnáziu Jana Nerudy na Žižkově k panu učiteli Jánu Segečovi. Po dokončení základní školy s rozšířenou výukou jazyků se nechal inspirovat svým bratrem a stejně jako on, jen o 2 roky později, nastoupil studium na SPŠ Sdělovací techniky v Praze, kde složil v roce 2007 svou první maturitu. V průběhu studia na střední škole přešel Dušan z klarinetu na saxofon k panu učiteli Fiedlerovi a začal účinkovat se svou první hudební skupinou Caktus Showband, což rozhodlo o jeho celoživotním profesním zaměření a vyústilo ve studium na Pražské konzervatoři, stále pod vedením prof. Pavla Fiedlera a také prof. Pavla Škrny, které v roce 2014 uzavřel získáním vyššího odborného vzdělání zakončeného absolutoriem. Od roku 2012 se každoročně zúčastňuje Mezinárodních interpretačních kurzů v Ostravě, kam jako jeden z lektorů jezdí saxofonista Philippe Portejoie, profesor na pařížské konzervatoři a jeden z nejuznávanějších hráčů současnosti. Za svou krátkou hudební praxi byl Dušan Vysloužil členem několika hudebních těles rozličného zaměření. Má rád a zahrál si klasickou, jazzovou i populární hudbu. Pro příklad byl hostem orchestru pražské HAMU a dalších, hráčem big bandů Gymnázia Jana Nerudy a ZUŠ Klapkova, kde si vyzkoušel post alt-, tenor- i barytonsaxofonisty. Po několik let byl členem kapely The Chancers, se kterou spolupracoval na desce Age of Rudeness a videoklipu Skanking Praha.

Pavol Pekný

hra na kytaru

Narodil se 29.11.1964 v Žilině. Hudbě se věnoval již na základní škole pro nevidomé v Levoči. V roce 1980 začal studovat na Konzervatoři pro zrakově postiženou mládež v Praze, poté konzervatoř Jana Deyla. Studium bylo tříoborové. Jeho nástroji byla příčná flétna, kytara a povinný klavír.  V posledním roce studia (šk. rok 1987/88) mu bylo nabídnuto místo v Osvětové besedě v Dobřichovicích. Vykonával zde pedagogickou praxi, která byla součástí studia. Po absolutoriu v roce 1988 se rozhodl v Dobřichovicích zůstat.  Práce bylo hodně, učil všechny tři nástroje (někdy i více než 30 hodin týdně). Dobřichovicím zůstal věrný až dodnes. V naší ZUŠ učí už od jejího vzniku. V současnosti vyučuje pouze hru na kytaru. V 90. letech hodně hrával v pražských hotelích, kavárnách a restauracích - kde měli klavír. V letech 2000-2002 navštěvoval kurz pro liturgické varhaníky, který vedl známý varhaník Mgr. Pavel Černý. Absolvoval koncertem v chrámu Sv. Ludmily v Praze na Náměstí Míru. Pravidelně doprovází bohoslužby v zámecké kapli Sv. Judy Tadeáše. Také s manželkou přepisuje krásnou literaturu, učebnice a v omezené míře i noty do braillova písma.

Mgr. Oldřiška Richter Musilová

sólový zpěv

Vzdělání :
- 11 let byla členkou Kühnova dětského sboru
- po gymnáziu studovala na Pražské konzervatoři ve třídě J. Smolákové – Svolinské
- několikrát absolvovala pěvecké kurzy F. Liszta ve Výmaru
- získala ceny v pěveckých soutěžích v Trnavě a Karlových Varech
- navštěvovala Metodickém centru HAMU
- Bc. Na FF UK obor Pedagogika
- Mgr. Na FF UK obor Učitelství pedagogiky

Profesní zkušenosti :
- po ukončení konzervatoře byla členkou divadla v Olomouci, v Brně, Státní opery Praha
- jako host spolupracovala s divadly v Plzni, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích
- nyní se věnuje komorní hudbě (písňové koncerty, koncerty duchovní hudby apod.)
- od roku 1994 je členkou souboru ARS CAMERALIS
- podílí se na rozhlasových a CD nahrávkách
- zpěv v ZUŠ Dobřichovice vyučuje od roku 2004
- pravidelně se svými žáky účastní soutěží ZUŠ, Karlovarského Skřivánka, písňové soutěže Bohuslava Martinů apod.
- je předsedkyní pěvecké sekce SK, organizuje odborné semináře

MgA. Alžběta Vlčková

- hra na violoncello

Alžběta Vlčková absolvovala pražskou konzervatoř (prof. J. Páleníček) a za studií na Hudební fakultě AMU byla posluchačkou ve třídě doc. Miroslava Petráše. V roce 1992 se stala finalistkou Mezinárodní violoncellové soutěže Beethovenův Hradec. Získala 2. cenu na Mezinárodní soutěži Bohuslava Martinů v rakouském Semmeringu. Zúčastnila se mnoha mistrovských kurzů pod vedením např. A. May, Z. Nelsové, St. Apolína, T. Kühne a absolvovala půlroční stáž na Konzervatoři v Paříži ve třídě prof. Rolanda Pidoux. Často vystupuje jako sólistka s předními symfonickými a komorními orchestry. V letech 2009-2014 vedla violoncellovou skupinu v Talichově komorní filharmonii, nyní je koncertní violoncell Pražského komorního orchestru. Intenzivně se věnuje komorní hudbě ( Klavírní trio ArteMiss). Pedagogicky působí na New Yorkské Universitě v Praze, na ZUŠ Biskupská a na ZUŠ Dobřichovice. 

Alžběta Šubrtová

hra na příčnou a zobcovou flétnu

???

Adam Hejna, DiS.

hra na trubku a zobcovou flétnu

Absolvent Konzervatoře Pardubice, několik let navštěvoval i Konzervatoř Jaroslava Ježka, kde studoval jazzovou improvizaci.
Zakladatel a lektor hudebního tábora AHRAJ.CZ
Zpěvák a trumpetista české SKA kapely - Fast Food Orchestra.

 

Jan Peš, DiS.

hra na kytaru

???

Ivana Kylarová

hra na klavír

Ivana Kylarová pochází z Příbrami. Na klavír hraje od šesti let a od dvanácti let také na varhany. Po maturitě na gymnáziu vystudovala Pražskou konzervatoř, obor varhany u prof. Jana Kalfuse. Již za studií spolupracovala jako korepetitorka se Svatohorským sborem a vyučovala klavír na ZUŠ v Benešově a později i v ZUŠ Dobřichovicích. Pátým rokem působí jako varhanice na Sv.Hoře u Příbrami, korepetuje v několika sborech.
Již několik let vyučuje v ZUŠ Dobřichovice kromě klavíru i varhanní hru.

Mgr. Jana Moudrá, dipl. um.

hra na klavír

Mgr. Jana Moudrá, dipl. um. pochází z Litvínova. Hře na klavír se věnuje od svých šesti let. Hudbu studovala na Konzervatoři v Teplicích a své studium zakončila na Pražské konzervatoři, kde absolvovala  ve varhanní třídě Jana Kalfuse. Dále studovala učitelství na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Nyní vyučuje hru na klavír a varhany a zároveň korepetuje v Základní umělecké škole v Dobřichovicích. Účinkuje na koncertech jako sólistka a doprovází různé umělce a sbory.

MgA. Matyáš Fialka 

výtvarný obor

Vystudoval výtvarné umění na Střední škole Grafické tzv. Hellichovce a na Akademii výtvarných umění v Praze. Pedagogický modul na Pedagogické fakultě UK. Na DAMU v Praze absolvoval dvouletý kurz Kreativní pedagogika - Pedagogická kondice. Absolvoval druhý stupeň výtvarného oboru ZUŠ Olešská u pana učitele Josefa Dudka, s kterým  pak při vysoké škole úzce spolupracoval v přípravě studentů na střední a vysoké školy výtvarného zaměření. Mnoho let vedl skautský oddíl a působil jako lektor na skautských vzdělávacích a zážitkových kurzech. Od roku 2017 učí na naší zušce v Dobřichovicích. 

 

Pravoslava Kášová 

hra na bicí nástroje

???

MgA. Zuzana Kožinová 

hra na housle

???

MgA. Kateřina Rafaelová 

výtvarný obor

Jmenuji se Kateřina Rafaelová, studovala jsem malířství na Fakultě výtvarného umění v Brně a podnikla jsem studijní pobyty ve Varšavě a Rumunsku. Po škole jsem se přestěhovala do Prahy a pohybuji se na poli současného umění. Mojí uměleckou praxí a zájmem je malba. V hodinách výtvarky se společně s žáky a žačkami zaměřujeme zejména na malování a kreslení. Snažíme se společně přijít na mnohé malířské otázky - například kdy je obraz hotový nebo jak zobrazit prostor. Také je pro nás důležité si u toho všeho zachovat legraci a čas pro rozhovory o nápadech a příbězích. Občas zabrousíme do historie nebo společně navštívíme výstavu současného umění. 

 

Lucie Steiner

hra na klarient

???

 

Zuzana Bártová

sólový zpěv

Je mi 65let, jsem čerstvá důchodkyně. Studovala jsem zpěv na Konzervatoři a následně na HAMU v Praze. Od studií jsem byla zaměstnaná jako zpěvačka v profesionálním sboru: Pražský filharmonický sbor. Vedle toho jsem měla sólové koncerty. Teď se věnuji učení jako lektorka zpěvu,flétny a klavíru.