Naši učitelé

Změny v pedagogickém sboru ve školním roce 2022/2023

Změny v pedagogickém sboru ve školním roce 2022/2023

Obor výtvarná výchova bude mít 1. pololetí školního roku záskok za pana učitele MgA. Matyáše Fialku, který jde na mateřskou dovolenou. Do konce prosinece zde bude učit MgA. Kateřina Rafaelová, která vystudovala Fakultu výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně. Více o ní a její tvorbě najdete na ZDE. 

Končí MgA. Felix Slováček mladší - žáci hra na klarinet ukončili vzdělání absolventským koncertem a žádné další mladé klarinetisty nemáme, ale doufáme, že o hru na klarinet brzy projeví zájem noví žáci.

MgA. Zuzana Kožinová - hra na housle, přebírá žáky pana učitele Mgr. Jiřího Richtera, který po těžké a dlouhé nemoci 14. srpna 2022 ve věku 68 let zemřel. 

Seznam učitelů

 • Mgr. Barbora Pelikánová, ředitelka školy, hra na zobcovou flétnu
 • Mgr. Eugenie Koblížková, zástupkyně školy, hra na klavír 
 • Dušan Navařík, hra na příčnou a zobcovou flétnu
 • Dušan Vysloužil, hra na saxofon
 • Pavol Pekný, hra na kytaru
 • Mgr. Oldřiška Richter Musilová, sólový zpěv
 • MgA. Alžběta Vlčková, hra na violoncello
 • Alžběta Šubrtová, hra na příčnou a zobcovou flétnu
 • Adam Hejna DiS, hra na trubku a zobcovou flétnu
 • Jan Peš DiS, hra na kytaru 
 • Ivana Kylarová, hra na klavír 
 • Mgr. Jana Moudrá dipl.um., hra na klavír
 • MgA. Matyáš Fialka, výtvarný obor
 • Pravoslava Kášová, hra na bicí nástroje
 • MgA. Zuzana Kožinová, hra na housle
 • MgA. Kateřina Rafaelová, výtvarný obor

Učitelské medailonky

Mgr. Barbora Pelikánová

ředitelka školy, hra na zobcovou flétnu

???

Mgr. Eugenie Koblížková

zástupkyně školy, hra na klavír

???

Dušan Navařík

hra příčnou a zobcovou flétnu

Narodil se v roce 1985 v Olomouci, vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze. Jako flétnista působil v alternativní skupině Léčba neklidem, multižánrovém orchestru wrgha POWU orchestra, folk-punkové sestavě Cílená nejistota, stál u zrodu úspěšné kinder-jazzové kapely Fanfán Tulipán (Cena Metropolitní Univerzity, první místo mezinárodní soutěže Jazz Prix). V současné době hraje v šansonové kapele Bizarre Band a keltském bigbítu Jull Dajen. Je autorem a aranžérem hudby k divadelním inscenacím (MeetFactory: You Happy Me Happy, BodyVoiceBand: Letovisko, Café Bizarre, Vojna, Negativ, Cinéma Bizarre, Muzikál třetího věku, Láska, vzdor a smrt, Člověk se o co opřít nemá, Slyšíš mě?, Potmězvuk, aj.). Od roku 2005 učí na ZUŠ v Dobřichovicích, od 2016 i v Řevnicích. Na podzim roku 2019 zorganizoval spolu se Zuzanou Burianovou Festival EFB, věnovaný hudebnímu odkazu Emila Františka Buriana.

Dušan Vysloužil

hra na saxofon

Dušan Vysloužil se narodil 7. 3. 1988 v Praze do učitelské rodiny původem z Přerova. Matka vystudovala hru na akordeon na Ostravské konzervatoři a otec se stal učitelem českého jazyka a výtvarné výchovy. V pěti letech se začal Dušan učit hře na zobcovou flétnu pod vedením maminky, aby posléze nastoupil do modřanské ZUŠ k panu učiteli Holešovskému. Od 9 let pak pokračovalo jeho hudební vzdělávání v oboru klarinet, hru na něj začal studovat na ZUŠ v Modřanech u pana Krčmáře a po několika letech přestoupil na Hudební školu hlavního města Prahy při Gymnáziu Jana Nerudy na Žižkově k panu učiteli Jánu Segečovi. Po dokončení základní školy s rozšířenou výukou jazyků se nechal inspirovat svým bratrem a stejně jako on, jen o 2 roky později, nastoupil studium na SPŠ Sdělovací techniky v Praze, kde složil v roce 2007 svou první maturitu. V průběhu studia na střední škole přešel Dušan z klarinetu na saxofon k panu učiteli Fiedlerovi a začal účinkovat se svou první hudební skupinou Caktus Showband, což rozhodlo o jeho celoživotním profesním zaměření a vyústilo ve studium na Pražské konzervatoři, stále pod vedením prof. Pavla Fiedlera a také prof. Pavla Škrny, které v roce 2014 uzavřel získáním vyššího odborného vzdělání zakončeného absolutoriem. Od roku 2012 se každoročně zúčastňuje Mezinárodních interpretačních kurzů v Ostravě, kam jako jeden z lektorů jezdí saxofonista Philippe Portejoie, profesor na pařížské konzervatoři a jeden z nejuznávanějších hráčů současnosti. Za svou krátkou hudební praxi byl Dušan Vysloužil členem několika hudebních těles rozličného zaměření. Má rád a zahrál si klasickou, jazzovou i populární hudbu. Pro příklad byl hostem orchestru pražské HAMU a dalších, hráčem big bandů Gymnázia Jana Nerudy a ZUŠ Klapkova, kde si vyzkoušel post alt-, tenor- i barytonsaxofonisty. Po několik let byl členem kapely The Chancers, se kterou spolupracoval na desce Age of Rudeness a videoklipu Skanking Praha.

Pavol Pekný

hra na kytaru

???

Mgr. Oldřiška Richter Musilová

sólový zpěv

Vzdělání :
- 11 let byla členkou Kühnova dětského sboru
- po gymnáziu studovala na Pražské konzervatoři ve třídě J. Smolákové – Svolinské
- několikrát absolvovala pěvecké kurzy F. Liszta ve Výmaru
- získala ceny v pěveckých soutěžích v Trnavě a Karlových Varech
- navštěvovala Metodickém centru HAMU
- Bc. Na FF UK obor Pedagogika
- Mgr. Na FF UK obor Učitelství pedagogiky

Profesní zkušenosti :
- po ukončení konzervatoře byla členkou divadla v Olomouci, v Brně, Státní opery Praha
- jako host spolupracovala s divadly v Plzni, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích
- nyní se věnuje komorní hudbě (písňové koncerty, koncerty duchovní hudby apod.)
- od roku 1994 je členkou souboru ARS CAMERALIS
- podílí se na rozhlasových a CD nahrávkách
- zpěv v ZUŠ Dobřichovice vyučuje od roku 2004
- pravidelně se svými žáky účastní soutěží ZUŠ, Karlovarského Skřivánka, písňové soutěže Bohuslava Martinů apod.
- je předsedkyní pěvecké sekce SK, organizuje odborné semináře

MgA. Alžběta Vlčková

- hra na violoncello

Alžběta Vlčková absolvovala pražskou konzervatoř (prof. J. Páleníček) a za studií na Hudební fakultě AMU byla posluchačkou ve třídě doc. Miroslava Petráše. V roce 1992 se stala finalistkou Mezinárodní violoncellové soutěže Beethovenův Hradec. Získala 2. cenu na Mezinárodní soutěži Bohuslava Martinů v rakouském Semmeringu. Zúčastnila se mnoha mistrovských kurzů pod vedením např. A. May, Z. Nelsové, St. Apolína, T. Kühne a absolvovala půlroční stáž na Konzervatoři v Paříži ve třídě prof. Rolanda Pidoux. Často vystupuje jako sólistka s předními symfonickými a komorními orchestry. V letech 2009-2014 vedla violoncellovou skupinu v Talichově komorní filharmonii, nyní je koncertní violoncell Pražského komorního orchestru. Intenzivně se věnuje komorní hudbě ( Klavírní trio ArteMiss). Pedagogicky působí na New Yorkské Universitě v Praze, na ZUŠ Biskupská a na ZUŠ Dobřichovice. 

Alžběta Šubrtová

hra na příčnou a zobcovou flétnu

???

Adam Hejna, DiS.

hra na trubku a zobcovou flétnu

???

Jan Peš, DiS.

hra na kytaru

???

Ivana Kylarová

hra na klavír

???

Mgr. Jana Moudrá, dipl. um.

hra na klavír

Mgr. Jana Moudrá, dipl. um. pochází z Litvínova. Hře na klavír se věnuje od svých šesti let. Hudbu studovala na Konzervatoři v Teplicích a své studium zakončila na Pražské konzervatoři, kde absolvovala  ve varhanní třídě Jana Kalfuse. Dále studovala učitelství na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Nyní vyučuje hru na klavír a varhany a zároveň korepetuje v Základní umělecké škole v Dobřichovicích. Účinkuje na koncertech jako sólistka a doprovází různé umělce a sbory.

MgA. Matyáš Fialka 

výtvarný obor

Vystudoval výtvarné umění na Střední škole Grafické tzv. Hellichovce a na Akademii výtvarných umění v Praze. Pedagogický modul na Pedagogické fakultě UK. Na DAMU v Praze absolvoval dvouletý kurz Kreativní pedagogika - Pedagogická kondice. Absolvoval druhý stupeň výtvarného oboru ZUŠ Olešská u pana učitele Josefa Dudka, s kterým  pak při vysoké škole úzce spolupracoval v přípravě studentů na střední a vysoké školy výtvarného zaměření. Mnoho let vedl skautský oddíl a působil jako lektor na skautských vzdělávacích a zážitkových kurzech. Od roku 2017 učí na naší zušce v Dobřichovicích. 

 

Pravoslava Kášová 

hra na bicí nástroje

???

MgA. Zuzana Kožinová 

hra na housle

???

MgA. Kateřina Rafaelová 

výtvarný obor

???