SEMINÁŘ – „Varhany – jejich historie a stavba“

Sobota 20. ledna od 9,00 – 15,30 v ZUŠ Dobřichovice