Dětský vánoční jarmark

Naše Základní umělecká škola Dobřichovice v letošním roce podpoří Farní charitu Řevnice.

Výtěžek z prodeje a z koncertu na dětském vánočním jarmarku ze dne 16. 12. 2023 bude použit na rodiny a děti v nouzi v našem okolí.  Přispějeme jim na školní obědy, výlety a školy v přírodě, učební pomůcky a pracovní sešity….  DĚKUJEME

https://revnice.farnost.cz/farni-charita/o-farni-charite-a-kontakty/