Poslední náhradní termín písemné práce a přezkoušní z HN

pondělí 26. června od 13,20