Písemná práce a přezkoušení z HN

8. 6. 2023 od 13:20 učebna č. 4,

v hodinách HN /v jiném termínu po domluvě/